Met de neus dezelfde kant uit biedt perspectief voor ontwikkeling

Uitdagingen in Communicatie en Samenwerking:
Soms is het een uitdaging om iedereen in dezelfde richting te laten kijken, zelfs als iedereen goede bedoelingen heeft. Tijdens gesprekken met school, ouders en hulpverleners kunnen emoties soms de overhand nemen. Iedereen brengt zijn eigen expertise in, of dit nu voortkomt uit scholing of persoonlijke ervaringen. Eerdere ervaringen kunnen de emoties soms laten oplopen. Deze opgebouwde emoties, de dringende behoefte om zaken te veranderen vanwege bestaande problemen, en de daaruit voortvloeiende stress kunnen vaak leiden tot weinig constructieve gesprekken waarin partijen elkaar niet begrijpen, ondanks hun goede intenties.

Persoonlijke Strijd als Ouder:
Mijn eerste ervaring in deze situatie was in de rol van moeder. Gedurende twee jaar voelde het alsof ik voortdurend moest vechten voor mijn kind. Ik heb geprobeerd bepaalde zaken op talloze manieren uit te leggen, maar het bleek moeilijk om de boodschap over te brengen en ik voelde me vaak niet serieus genomen. Door gesprekken te voeren met zorgprofessionals, docenten en andere ouders buiten onze eigen situatie, kreeg ik inzicht in de passie die mensen hebben om te helpen. Ironisch genoeg kunnen deze goede bedoelingen soms leiden tot muren tussen de verschillende partijen, in plaats van dat het deuren opent.

De Kracht van Samenwerking voor het Kind:
Door de verschillende perspectieven en intenties helder te krijgen, kan er een team van mensen rondom het kind ontstaan die elkaar ondersteunen. Ze weten wat ze wel en niet kunnen en zijn bereid om op tijd hulp van anderen buiten het team in te schakelen. Ik sta klaar om je te helpen bij het vormen van dit team, zodat er aan de ontwikkeling van het kind gewerkt kan worden zonder dat de emoties te hoog oplopen.

Stappen in Begeleiding en Advies:
Het begint met een intakegesprek waarin jij kort aangeeft wat de situatie is en ik vertel wat ik voor jullie kan betekenen. Als de klik er is volgt een afspraak voor het verzichtsgesprek waarin jij als ouder/jullie als ouders inzicht geven in de huidige situatie. Je kunt je verhaal kwijt in een veilige setting, bij mij op de praktijk of desgewenst bij jullie thuis. Nadat we naar het heden hebben gekeken, onderzoeken we samen de levensloop van het kind. Voor het intakegesprek vraag ik jullie een tijdlijn op te stellen van het kind, waarop zichtbaar wordt welke gebeurtenissen impact hebben gehad op het leven van jullie kind.

Als dit allemaal duidelijk is, gaan we samen kijken naar jullie wensen voor de toekomst van jullie kind en wie of wat er allemaal nodig is om dit te kunnen bewerkstelligen. Naar aanleiding van jullie verhaal zal ik adviseren welke stappen er nu genomen kunnen worden. Het kan zijn dat het goed is dat ik ook jullie zoon of dochter spreek, dit is vaak afhankelijk van de leeftijd van het kind. Zeker als een kind naar de middelbare school gaat, vind ik het belangrijk dat het zich ook kan uitspreken.

Als we op een lijn zitten, kan ik vervolgens mee naar de gesprekken die worden gevoerd met school. Als adviseur kan ik waar nodig het woord voor jullie doen of jullie woorden kracht bij zetten. Vaak lopen emoties hoog op in dit soort gesprekken, waardoor de boodschap van beide partijen verloren kan gaan. Ik kan ter plekke en achteraf de vertaalslag maken zodat beide partijen elkaar begrijpen en er afsluitend heldere doelen zijn waarmee verder gewerkt kan worden.

Na elk gesprek is er de mogelijkheid om te reflecteren op wat er is gebeurd, zodat vragen die vaak later pas naar boven komen drijven, gesteld kunnen worden. Soms is één gesprek voldoende om iedereen op hetzelfde spoor te krijgen, soms zijn meerdere gesprekken nodig om de zorg stabiel te kunnen houden. Soms kunnen ouders het na één of twee keer prima zelf af, en soms is het prettig als ik in het proces betrokken blijf als gesprekspartner en adviseur.