Wat kan het soms lastig zijn om met zijn allen de neus de juiste kant op te krijgen ondanks dat iedereen goede bedoelingen heeft. De emoties kunnen hoog oplopen tijdens overleggen met school, ouders, hulpverleners. Iedereen heeft zijn eigen stukje expertise, verkregen door scholing of door ervaring. Door eerdere ervaringen lopen de emoties soms hoog op. Door die opgelopen emotie, de noodzaak om dingen aan te passen omdat het niet goed gaat en de daardoor ontstane stress zorgen er vaak voor dat gesprekken niet heel constructief verlopen en dat de partijen elkaar niet begrijpen hoe graag ze ook willen.
Mijn eigen ervaring hierin is in de rol als ouder. Twee jaar lang heb ik het gevoel gehad dat ik moest vechten voor mijn kind. Heb ik bepaalde zaken op 100 manieren proberen uit te leggen maar bleef het moeilijk om de boodschap over te brengen en voelde ik mij vaak niet serieus genomen. Door buiten onze eigen casus te spreken met zorgprofessionals, docenten en ouders heb ik inzicht gekregen in de passie die mensen bezitten om te helpen en juist door die passie soms muren worden opgeworpen ipv dat grenzen worden aangegeven. Achter het gedrag van een ander kijken lukt vaak alleen goed als de emotionele lading is weggenomen. Door de verschillende inzichten en bedoelingen helder te maken ontstaat er een team van mensen om het kind heen die elkaar versterken, die van elkaar weten wat ze wel en niet kunnen en dit op tijd aangeven zodat er hulp gezocht kan worden bij de ander of buiten het team. Ik help jou graag bij het vormen van dit team. Zodat er gewerkt kan worden aan de ontwikkeling van het kind zonder dat de emoties te hoog oplopen.