Veel kinderen die uitvallen op school vallen uit vanwege hun gedrag. Dit kan zowel internaliserend gedrag zijn a;ls externaliserend gedrag. Woede, verdriet, onmacht, angst, frustratie, allemaal emoties die er mogen zijn maar die er soms onbegrepen uitkomen of juist naar binnen slaan. Dit gedrag komt heel vaak voort uit wat het kind heeft meegemaakt. Dat kan een enkele gebeurtenis zijn (schieiding van ouders, het overleiden van een dierbare, een ongeluk, oorlog, misbruik) maar vaak zien we een opeenstapeling (pestgedrag, niet passend onderwijs, verwaarlozing, vereenzaming) waardoor het kind in een tang is komen te zitten waar hij niet zelf meer uitkomt. Bij hoogbegaafde kinderen zie je vaak een asynchrone ontwikkeling. Als een kind door zijn asynchrone ontwikkeling afwijkt van de groep kan dit heel beangstigend zijn. Het niet erkend worden in het “zijn” kan levensbedreigend aanvoelen en dit ook zijn. Het verkeerd interpreteren van het gedrag kan ernstige gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het kind. Mijn kennis over trauma, chronische stress het het gedrag dat hierdoor kan ontstaan is voor mij een drijfveer achter mijn coaching en advies. Vaak is het gedrag dat het kind laat zien “normaal gedrag op een abnormale gebeurtenis/situatie“. Het vervelende is dat dit gedrag kan blijven hangen als het trauma niet wordt begrepen.
Doormiddel van symbolen die ik heb aangereikt gekregen van Anne van der Ouwelant van Traumacompany geef ik psycho-educatie over dit onderwerp aan zowel het kind als aan de begeleiders/ouders. Voor het kind kan het heel helpend zijn om te snappen waarom het toch steeds weer mis gaat. Het begrijpen van wat er in het brein en in het lijf gebeurd als je blootgesteld wordt aan te hoge stress helpt jou als begeleider begrijpen waartoe een kind nog wel of niet meer in staat is. Het opnieuw creƫren van veiligheid zorgt ervoor dat het kind zich weer kan gaan ontwikkelen.
Deze psycho-educatie deel ik graag met iedereen die tegen traumatisch gedrag aanloopt. Niet alleen voor kinderen die hoogbegaafd zijn maar voor alle kinderen.