Wanneer een kind op school problematisch gedrag vertoont, is de kans op uitval groot. Dit kan zowel internaliserend als externaliserend gedrag zijn. Woede, verdriet, onmacht, angst en frustratie zijn allemaal emoties die legitiem zijn, maar soms onbegrepen naar buiten komen of juist naar binnen slaan. Dit gedrag komt vaak voort uit de ervaringen die het kind heeft meegemaakt. Het kan een enkele gebeurtenis zijn, zoals de scheiding van ouders, het overlijden van een dierbare, een ongeluk, oorlog of misbruik. Maar vaak zien we een opeenstapeling van gebeurtenissen, zoals pestgedrag, niet-passend onderwijs, verwaarlozing en eenzaamheid, waardoor het kind vast komt te zitten in een situatie waar het zelf niet meer uit kan komen.

Bij hoogbegaafde kinderen zien we vaak een asynchrone ontwikkeling. Wanneer een kind door deze asynchrone ontwikkeling afwijkt van de groep, kan dit erg beangstigend zijn. Het niet erkend worden in wie je bent, kan levensbedreigend aanvoelen en dit kan het ook daadwerkelijk zijn. Het verkeerd interpreteren van het gedrag kan ernstige gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het kind.

Mijn kennis over trauma, chronische stress en het gedrag dat hierdoor kan ontstaan, drijft mij in mijn coaching en advieswerk. Vaak is het gedrag dat een kind laat zien “normaal gedrag in een abnormale gebeurtenis/situatie”. Het vervelende is dat dit gedrag kan blijven voortduren als het trauma niet begrepen wordt.

Ik bied psycho-educatie over dit onderwerp aan zowel het kind als de begeleiders/ouders. Voor het kind kan het heel behulpzaam zijn om te begrijpen waarom dingen steeds weer misgaan. Het begrijpen van wat er in de hersenen en het lichaam gebeurt wanneer je wordt blootgesteld aan te veel stress, helpt de begeleiders om te begrijpen waar het kind nog wel of niet meer toe in staat is. Het opnieuw creëren van veiligheid stelt het kind in staat om zich weer te ontwikkelen.

Deze psycho-educatie deel ik graag met iedereen die te maken heeft met traumagerelateerd gedrag, niet alleen voor hoogbegaafde kinderen, maar voor alle kinderen.