Kinderen die vastlopen op school en hoogbegaafd zijn, kunnen verschillende angstgevoelens ervaren, waaronder:

  • Prestatieangst: Angst om te falen of teleur te stellen in schoolse prestaties.
  • Sociale angst: Zorgen over afwijzing, pesten of het gevoel anders te zijn dan leeftijdsgenoten.
  • Perfectionisme: Streven naar perfectie, met angst voor fouten of het niet voldoen aan hoge standaarden.
  • Faalangst: Diepgewortelde angst om te falen, zelfs als het kind capabel is.
  • Angst voor afwijzing: Angst om niet begrepen of geaccepteerd te worden door anderen.
  • Angst voor verveling: Frustratie en demotivatie als gevolg van gebrek aan uitdaging in de klas.
  • Angst voor autoriteit: Angst in relatie tot leraren of andere autoriteitsfiguren, vooral bij gebrek aan begrip of begeleiding.

In mijn praktijk, maar ook ambulant op scholen, bied ik gespecialiseerde begeleiding aan kinderen die zijn vastgelopen op school en worstelen met angstgevoelens. Mijn benadering gaat verder dan het aanleren van schoolse vaardigheden; ik streef ernaar elk kind persoonlijk te leren kennen om hun unieke behoeften te begrijpen.

Mijn rol omvat niet alleen het ondersteunen van het kind, maar ook het samenwerken met de school en ouders om een volledige en doelgerichte begeleiding mogelijk te maken. Door nauw samen te werken met de school en ouders, en informatie over het kind te delen, kan ik een brug slaan tussen mijn begeleiding en de continuïteit van ondersteuning op school en thuis. Het uiteindelijke doel is om het kind weer een gevoel van veiligheid te laten ervaren zodat het kind weer tot ontwikkeling kan komen.

Ik ben er sterk van overtuigd dat creatieve expressie een krachtig hulpmiddel is om emotionele barrières te doorbreken. Tijdens mijn begeleiding moedig ik kinderen aan om op een creatieve manier bezig te zijn, waarbij gebruik wordt gemaakt van meerdere zintuigen. Het belasten van het werkgeheugen tijdens creatieve activiteiten maakt het gemakkelijker om over moeilijke onderwerpen te praten, terwijl de emotionele lading beheersbaar blijft.

Door kunstzinnige bezigheden kunnen kinderen ook afstand nemen van de zwaarte van hun situatie. Dit biedt niet alleen momenten van reflectie tijdens het creatieve proces, maar helpt ook bij het leren aanvoelen van emoties. Samen creëren we een veilige ruimte waarin het kind zich vrij voelt om uitdrukking te geven aan zijn gevoelens en gedachten.

Ik ben toegewijd aan het herstellen van het welzijn van kinderen, waarbij ik zowel individuele begeleiding, ondersteuning in een groep en ondersteuning aan ouders en docenten aanbied. Neem gerust contact op als je meer wilt weten over mijn benadering en hoe ik kinderen kan ondersteunen bij het overwinnen van obstakels op school en het omgaan met angsten.

Bij mij in de praktijk kunnen we van alles doen en is er van allerlei materiaal om iets moois te kunnen maken. We kunnen houtbewerken, bakken, schilderen, knutselen, spekstenen bewerken enz.
Bij begeleiding op school probeer ik ook altijd materialen mee te nemen zodat we samen iets kunnen creëren en dit kunnen koppelen aan het schoolwerk. We proberen het nodige met het aangename te combineren.